Ders Notları

Alt çene felci – Nervus Trigeminus’un Paralizisi

Alt çene felci – Nervus Trigeminus’un Paralizisi ÇİĞNEME KASLARININ FELCİ  (Alt çene felci) N. Trigeminus’un Paralizisi Tanım trigeminus...

İÇ VE ORTA KULAGIN YANGISI

İÇ VE ORTA KULAGIN YANGISI KLİNİK GÖRÜNÜMÜ Ağrı, başın eğik tutulması, ottitis externada...

PARALYSİS FACİALİS (YÜZ FELCİ)

PARALYSİS FACİALİS (YÜZ FELCİ) Tanım facialis beynin 7. çift siniridir. Üç dala ayrılır. 1. dal...

OTİTİS EXTERNA

OTİTİS EXTERNA Tanım: Dış kulak kanalının derisinin yangısıdır. Hayvan türlerinde...

LENF YUMRULARININ HASTALIKLARI

LENF YUMRULARININ HASTALIKLARI At sığır koyun ve keçide sıklıkla görülür. Basit irinli veya kronik...

BAŞ BÖLGESİNİN TÜMÖRLERİ

BAŞ BÖLGESİNİN TÜMÖRLERİ Daha çok papillom fibrom ve melanom karakterindedir. Papillom ve fibromlar...

AKTİNOMİKOZ VE AKTİNOBASİLLOZ

AKTİNOMİKOZ VE AKTİNOBASİLLOZ Baş bölgesinin spesifik ve özel hastalıklarındandır. Maxillar, mandibular,...

BAŞ BÖLGESİ (FASİAL) FLEGMON VE APSELERİ

BAŞ BÖLGESİ (FASİAL) FLEGMON VE APSELERİ Başın enfekte yaraları sonucu oluşur ve tüm hayvan türlerinde görülebilir.yırtılma...

AMFİZEMA CAPİTİS (BAŞ BÖLGESİ AMFİZEMİ)

AMFİZEMA CAPİTİS (BAŞ BÖLGESİ AMFİZEMİ) Özellikle başın mukoza ve deri yaralanmaları sonucu baş bölgesi deri...

ÖDEMA KAPİTİS (BAŞ ÖDEMİ)

ÖDEMA KAPİTİS (BAŞ ÖDEMİ) Travma yada dolaşım bozukluğu olduğu durumlarda baş bölgesi bağ dokusunda...