OTİTİS EXTERNA

08.03.2017

1.197 views Kişi Okumuş

0 Yorum

Spread the love

Tanım: Dış kulak kanalının derisinin yangısıdır. Hayvan türlerinde en fazla kedi ve köpeklerde gözlenir.

OTTİTİS EXTERNANIN NEDENLERİ

3’ e ayrılır.

 • Predispoze nedenler
 • Primer nedenler
 • Yapıcı nedenler

1-Predispoze nedenler

A- Dış kulak yolunun yapısı: Sarkık kulaklı olanlarda kulak yolunda fazla kıl bulunması. Retrevier ve coker gibi köpek ırklarının dış kulak yolunun bezler ve kıl folükülünden zengin olması.

B- Dış kulağın huni tarzında membrana tympanikaya kadar uzanması, vertikal ve horizantal kanalın L tarzında olması ve bu oluşumun doğal ventilasyonu önlemesi, ve kulağın nemli kalarak koku ve mikroorganizma üremesi için uygun bir ortam oluşturması.

C- Bazı köpek ırklarında dış kulak yolunun stenozlu olması yada kulak yolu ve çevresinin apseleşmesi ve tümörlerine bağlı olarak stenoz oluşumu ve kanalın daralması.

D-İklimsel değişiklikler. Bunlar hava koşullarının kısa zamanda sık değişmesi ve buda ısı farklılığı ve nemdeki değişikliklere bağlı olarak bozukluk oluşabilir. Nemli ortam fırsatçı bakteri ve mantarların üremesi için uygun bir ortamdır.

E- Bilinçsiz banyo ve yüzme işlemi sonucunda da kulakta nemlenme olur. Nemlenmeye bağlı olarak epitellerde bozulma olur ve korunma bariye bozulur.

F- Aşırı kulak temizliği dış kulak yolunun mekanik olarak veya kimyasallarla temizlenmesi hem bez sekresyonunu hemde epitelleri tahrip ederler. Dış kulak yolunun temizliği sırasında yapılan hatalar koruyucu mekanizmayı ve kendi kendini temizleme özelliğini kaybeder.

G- Sistemik hastalıklar, dermatitsler, steroid hormon bozuklukları(erken kastrasyon ve overoktomiye bağlı olarak), şeker hastalığı, viral kökenli, doğal hücresel yanıtları bozan hastalıklar.

 

2- PRİMER NEDENLER

A- İlk olarak akla gelecek parazitler Otodectes snovitis dir ve bunlar kulakta irritasyona neden olurlar. Bundan başka Sarcoptes canis, Demodectes canis ve cati örnek olarak verileblir.

B-Dış kulak yolundaki yabancı cisimler meatus acusticus externusu tıkayarak ventilasyonu önler ve köpeklerde sık olarak karşılaşılır. Özellikle av köpeklerinde av mevsimi pisi pisi otlarının hayvanların kulağına kaçması ve hayvanların kulaklarını kaşıyarak bunların membrana tympanikaya kadar gitmesi sonucu oluşur. Kum taneleri tümöral oluşumlar da yine kulakta yabancı cisimler olarak değerlendirilir.

C- Alerjik nedenler: Atopi: bazı alerjik maddelere karşı doğuşatan veya sonradan oluşmuş duyarlılık reaksiyonudur. Alt dallara ayrılır

a- Gıda alerjisi: K.hidratlardan zengin beslenme sonucu oluşur. Hayvanda egzema gibi kulak yolundaki  ç.k.y. epitelde alerji oluşabilir

b-Kontak alerjisi: Zehirli maddelerle temas sonucu oluşabilir. M. A. I uygulaması ile şekillenir.

c-Pire alerjisi: Ender olmakla birlikte yoğun pire enfestasyonu sonucu seruminöz bir alerji şekillenir.

d-İlaç alerjisi: Neomisin içeren ilaçlara karşı oluşabilir.

    ENDOKRİNOPATİLER VE KERATİNİZASYON

Hormonal metabolizmadaki bozukluklara karşı oluşur. Genç yaştaki kastrasyon gibi yanlış uygulamalar sonucu oluşabilir. Sertoli hücre tümörleri v.s. görülebilir.

 • hipotiroidizm: Dermiste müsin artışına epidermiste hiperkeratoz ve deri yağ dokusunun tipinde ve miktarında değişmeler olur.
 • Primer sebasus: Epidermisteki serbest yağ asitlerini arttırır ve artışa bağlı olarak kepeklenmeye neden olur.
 • Otoimmun hastalıklar: Lupus eritomatozis gibi hastalıklar kulak kepçesinde başlar ve ülserler ve tümörler ortaya çıkar.
 • Juventil selulitisi: Vezikülopüstüller tarzda deri ile ilgili bozukluklar oluşturur ve lezyonlar kulak dibinde ve kulak içinde bulunabilir.

3-YAPICI NEDENLER

1-Bakteriler: birçok bakteri neden olabilir. Çoğunlukla stap. Strep. ve e.coli enfeksiyonları görülür.

2-Mantarlar: Malasia pashdermatitis normalde kulak florasında bulunur. Sayıları artığı durumlarda enfeksiyona neden olurlar. Bezlerdeki salya artışı ve nemdeki artış bu mantarın sayısı arttırır. Kandida ve diğer bazı mantarlarda ottitise neden olabilir.

3- Ottitis media:daha önce oluşmuş ostitis media östaki yolu ile ve hematojen yolla ottitis externaya neden olabilir.

4- Hatalı sağaltımlar: Uzun süreli sağaltımlar yani ekim yapmadan ampirik tedavi uygulanması ve deneme yanılma yolu ile gerçek nedenin anlaşılmaya çalışması sonucu oluşur. Yetersiz sağaltımda ise örn. Antibiyotik uygulanması ama antienflamatuvarların kullanılmaması veya parazitlere karşı önlem alınamaması gibi. Uygun olmayan ilaçların kullanılmasıda yine ottitisi tetikler.

          FİZYOPATOLOJİSİ

Hastalık etkeni ne olursa olsun genel ortak özellik olarak bölgede bir yangı olusur ve vazodilatasyon şekillenir ve dermal ödem oluşur. Ödem meatus acusticus externusu tıkar ve temizleme ile savunma mekanizması görev yapamaz olur. Epitel döküntüleri ve oluşan akıntılar içeride birikmiş olan yabancı cisimler atılamaz ve basınç yaparak ağrı oluştururlar. Durum biraz daha ilerleyince fırsatçı bakteriler ve mantarlar üremeye başlar. Dış kulak yolundaki hücre döküntüleri bakterilerin eritici etkileri ile parçalanır ve açığa  yağ asitleri çıkar. Bunlarda bölgeye hücresel göç artışı yani yangıyı  artırarak  ülseratif ve proliferatif lezyonlar oluştururlar. Bazen kulak yolunda bir taraftan yıkımlanma ve bir taraftan üreme olur ve hyperplazik ve hypertrofik lezyonlar oluşur.

Tüm bu döngü ç.k.y.epitel de ve bağ dokuda sertleşmeye kıkırdakta ise kalsifikasyon ve ossifikasyona neden olur. Kulak yolunda ise oppasite artışı olacak yani kemikleşme olacak. Zamanla skleroz nekroz ülser ve ruptur oluşur.

KLİNİK GÖRÜNÜMÜ

 • Hangi kulakta ise baş o yöne doğru eğilir. Patisi ile kulağını kaşımak isteyecek.
 • Kulak kaidesindeki değişikliklere palpasyon yapıldığında şiddetli bir otalji oluşur. Hayvan kulağını kaşırken içeride sıvı varsa şıkırtılı bir ses gelir ve pis koku ile birlikte bir akıntı gözlenir. Akıntıyı pamukla veya swaplada olsa kesinlikle indirekt muayeneyi yapmadan kulak içine müdahale edilmemeli. Yoksa kanalda ki olabilecek yabancı cisimler içeri gider ve membrana tympanica zarar görür.
 • Otoskopik muayenede özellikle köpeklerde L oluşumu düzeltilip bakıldığında ödem irinli eksudat ülserasyonların varlığı görülebilir. Membrana tympanica ise mavimsi beyaz bir renk ve artmış olan iç bükeylik gözlenir.
 • Eğer etken gram + ise veya mantar ise içerden gelen sıvı koyu renklidir. Eğer negatif ise genellikle sarımtırak renkldir.
 • Erythemli seruminöz ottitis externadda yer yer kızarıklıklar, purulentada irin, ülserozada ülserler, ottitis ekzematozada konjesyon ve kabuklanma, ottitis verrucosa da ise siğil benzeri esmer üremeler görülür.
 • Az yada çok işitme kaybı olacaktır. Bu kanaldaki tıkanıklığa göre az veya çok olabilir.

SAĞALTIMI

 • Kulak yolu propilen glikol mineral yağlar gliserin yada carbamit peroksit ile yıkanır.
 • Eğer zarda perforasyon varsa serum fizyolojik kullanılır.
 • Dış kulak yolunun irrigasyonu sağlanır

Ağrı kesici olarak prednizolon hidrokortizon

Antibakteriyel olarak gentamisin kloramfenikol

Mantarlara karşı trasedorm ketokenazol kullanılabilir.

YORUMLAR

Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.